Els molletans podran saldar els seus deutes municipals amb serveis a la comunitat

La proposta de CDC va ser aprovada per unanimitat al Ple del 17 de març i només afectarà a les persones que no tinguin els recursos econòmics suficients per saldar els seus deutes amb l’Ajuntament

Tots els grups municipals aprovaven de manera unànime en el passat Ple del mes de març la moció presentada pel grup de Convergència Democràtica per Catalunya. Amb la seva aprovació es crearà una ordenança reguladora que permetrà a aquelles persones que estiguin empadronades a la ciutat i que no disposin dels recursos econòmics suficients saldar els seus deutes municipals realitzant serveis a la comunitat. 
Les persones que es vulguin acollir a aquesta nova mesura hauran de disposar d’un informe tècnic favorable elaborat per part dels Serveis Socials municipals a través del qual es justifiqui la utilització d’aquest mecanisme de pagament alternatiu. A més, la mesura només serà aplicada en aquells casos en que la persona sancionada estigui disposada a fer-ho. 
La totalitat dels grups van rebre de manera positiva la moció de CDC i coincideixen en que es tracta d’una mesura positiva per a totes aquelles persones que vulguin posar fi als seus deutes amb el consistori però que no ho poden fer per les seves circumstàncies econòmiques precàries. 

Edicions locals