Ja està restaurada l’obra ‘El gran Carnaval del món’ de l’Abelló

Després d’un procés de restauració per corregir els aixecaments de pintura i retornar la tonalitat original dels colors, ja es pot gaudir de nou del quadre de grans dimensions a la Casa del Pintor.

‘El gran Carnaval del món’ és l’obra de Joan Abelló que ha estat restaurant-se per tornar a estar exposada al seu espai original, la Casa del Pintor. El quadre, de grans dimensions, presentava importants aixecaments de la capa pictòrica, un fet que es repeteix en l’obra de l’artista molletà i que es veu accentuat pel gruix que caracteritza l’obra pictòrica de Joan Abelló.

 


La restauració s’ha fet a través la convocatòria de subvencions de l’any 2015 per a conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català.

 


La pintura ha estat traslladada al Centre de Conservació i Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalu-nya, situat a Valldoreix, on s’han fet les tasques de consolidació de la capa pictòrica,  així com la neteja  i estabilització del suport. Per tal d’adherir la pintura a la tela, s’ha fet servir una taula calenta, on es combina i controla la presència de l’adhesiu juntament amb una mica de temperatura. Un cop la pintura ha estat fixada a la tela, s’ha realitzat una neteja a base de microaspiració, tant de l’anvers com del revers de l’obra.El resultat de la restauració ha estat molt positiu: no es veu cap despreniment ni aixecament de pintura i els colors han recuperat la seva tonalitat. Per tal d’estabilitzar l’obra i evitar possibles noves degradacions, i com a mesura preventiva,  s’ha protegit el revers de la tela.

 


Joan Abelló va pintar ‘El gran Carnaval del món’ entre els anys 1978 i 1979, època en què Abelló està en contacte amb Salvador Dalí. Potser per aquest motiu, en un dels extrems inferiors de la pintura hi ha enfrontades les cares de Velázquez i Dalí. Un altre característica destacable de l’obra són algunes màscares africanes que es poden observar a la part central del quadre.

Edicions locals