L'equip de govern presenta 4 mocions

El govern municipal presenta al proper Ple un seguit de propostes sobre ajuts als infants, codi ètic i transparència i igualtat de gènere

L’equip de govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès presentarà al proper Ple del 30 de maig un paquet de propostes adreçades a incrementar la partida econòmica destinada a ajuts socials per als infants, a l’aprovació del Codi ètic i de bon govern i al III Pla d’Igualtat de Gènere.

 

Proposta d’aprovació per incrementar la partida econòmica d’ajuts als infants


Amb aquesta proposta, l’equip de govern planteja una modificació pressupostària que permeti incrementar la partida econòmica municipal destinada a ajuts socials. En concret, l’objectiu és que aquests ajuts es destinin a les activitats per als infants durant aquest estiu.

 

 

Proposta d’aprovació del codi ètic i de bon govern


En compliment de l’Acord de Ciutat i davant l’actual context socioeconòmic, l’equip de govern de l’Ajuntament de Mollet creu obligat multiplicar esforços per posar en valor la política i els serveis públics i la seva funcionalitat. L’objectiu es construir una nova política organitzativa basada, entre d’altres, en la integritat institucional i l’excel·lència en la gestió. Per aquest motiu es proposa aprovar aquest codi treballat prèviament en la Comissió de Seguiment de Transparència i Participació, i publicar el text al portal de transparència de l’Ajuntament.

 

 

Proposta d’aprovació del III Pla d’Igualtat de Gènere


Després del II Pla aprovat l’any 2009, l’equip de govern considera que cal seguir renovant les eines de treball adreçades a l’eradicació de la discriminació de gènere atenent les necessitats que aquesta discriminació provoca a les dones. La proposta també recorda que al ser la institució més pròxima a la ciutadania, l’administració local té un paper rellevant a l’hora de desenvolupar polítiques de gènere    

 


 
Proposta d’aprovació contra els IRPH


Finalment, recollint una proposta de moció contra l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris a més de tres anys (IRPH) de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Mollet del Vallès, l’equip de govern ho portarà al Ple perquè aquest es manifesti a favor d’eliminar les tres modalitats de l’IRPH. Aquests índexs, sobre els quals la Unió Europea ja s’ha mostrat a favor de suprimir, han portat a moltes famílies a ser desnonades al ser víctimes d’un interès bancari manipulable i abusiu.

 

 

Edicions locals