Cambridge School és l’única escola del Vallès Oriental que pot certificar el nivell B2 requerit a totes les universitats catalanes

A partir d’aquest any, aprovar el curs de nivell B2.2 a les escoles de Cambridge School suposa obtenir el certificat necessari de llengua estrangera per graduar-se a qualsevol universitat catalana.

Cambridge School ja fa un parell d’anys que està acreditada per la Universitat de Barcelona – Escola d’Idiomes Moderns, l’única de la comarca, pel fet de complir els criteris d’escola seriosa, amb sistema d’avaluació contínua, programes d’estudi definits, rigor cap a l’alumnat i professors qualificats.

 


Això la converteix ara també en l’única escola del Vallès Oriental en què els alumnes que superin el curs B2 automàticament tindran la titulació d’idioma estranger necessària per graduar-se a la universitat. Per a Sarah Edge, directora general de Cambridge School: “Aquesta notícia és un gran reconeixement cap a la qualitat de la nostra feina i dels nostres professors. Sabem que quan un alumne acaba el nivell First en una de les nostres escoles és perquè realment ho ha aconseguit i estem orgullosos que ara totes les universitats ens ho reconeguin també”.

 


Per tant, ara per als alumnes de Cambridge School ja no serà necessari examinar-se del First Certificate (o titulacions del nivell B2.2 equivalents o en altres llengües) si només el necessiten com a acreditació per graduar-se a la universitat.

 


Des de ja fa dos anys, a Catalunya és necessari acreditar el coneixement d’una  llengua estrangera equivalent a un nivell B2 i això s’aplicarà als alumnes que es graduïn a partir del curs 2018-19 a qualsevol de les 12 universitats catalanes, públiques i privades.

Edicions locals