Més càmeres semafòriques a Mollet

Des de Canviem Mollet volem tornar a denunciar la política recaptatòria que des del govern s’està duent a terme, amb la implantació d’una manera arbitraria de càmeres fotogràfiques a diferents semàfors.

 


El principal argument  del  govern és que vol millorar la seguretat a la nostra ciutat reduint la sinistralitat, i nosaltres creiem que s’han de fer algunes consideracions al respecte.

 


Cal aclarir que aquesta preocupació per la seguretat no es veu reflectida en l’actual Pla de Mobilitat Urbana. En aquest Pla es va establir en un dels punts a executar, una proposta: “Adequació i aprovació del Pla Local de Seguretat Viària” a on se li va donar una prioritat baixa, de les tres que es poden donar, baixa, mitja i alta, a l’hora de dur a terme aquest punt, per tant és una contradicció i comporta una falta de coherència molt important en l’argument que esgrimeix el govern a la hora de “sembrar” la ciutat de càmeres fotogràfiques en els semàfors.

 


Si com es diu en el Pla de Mobilitat actual existeix un Pla Local de Seguretat Viaria a la ciutat, perquè no se li ha donat una prioritat alta? Perquè no s’ha fet la reunió especifica del Pla de Seguretat Viària  amb associacions de veïns i altres entitats per conèixer les seves propostes?

 


La resposta és clara i té més a veure amb una qüestió recaptatòria que una qüestió de seguretat. Cal recordar que en el contracte que te prescrit l’ajuntament amb l’empresa BILBOMATIC consta una clàusula que diu que de cada multa que es posi, aquesta empresa s’endú un 34,5% de l’import de la multa.

 


En cap moment s’ha fet un estudi que demostri que els semàfors a on s’estan instal·lant aquestes càmeres siguin els punts amb més accidents a la nostra ciutat. La nostra opinió és contraria a aquestes mesures, no estem en contra de la seguretat viària , ans el contrari, però amb el que no estem gens d’acord són amb les  maneres de fer que ens té acostumats aquest govern.

 


Potser que algun dia ens despertem amb la noticia que un jutge (un d'aquests que té mania a Mollet) digui que aquestes càmeres fotogràfiques als semàfors són il·legals.

 

Edicions locals