L’APE i la PAH segueixen reclamant l’aplicació de la 24/2015

Dilluns l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) presentaran una moció urgent el Ple per reclamar la modificació dels barems per a concedir la bonificació del 95% de les taxes de subministrament d’aigua i de recollida de residus tot adaptant-les a les ordenances municipals a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. També demanen que la bonificació sigui amb caràcter retroactiu des de l’aprovació de la llei.

Edicions locals