Mollet contra l’assetjament escolar

Canviem Mollet presenta una moció, que és aprovada per unanimitat, on es demana a la Generalitat que elabori un Protocol de prevenció, detecció i actuació en casos d’assetjament escolar, amb la participació activa de la comunitat educativa i els ens locals. Així mateix, la moció també demana crear un protocol adaptat a la nostra ciutat que “incorpori les diferents vessants de l’assetjament, que pot ser físic, psicològic, verbal o social” i on s’avaluïn els diferents graus de maltractament, així com les necessitats de resposta en cada nivell formatiu. La moció també demana promoure un Pla de convivència municipal, inciar una campanya de sensibilització adreçada tant a la comunitat educativa com a la població en general i promoure activitats de divulgació i formació adreçades al professorat.

 


Per últim la moció demana estudiar la possibilitat de posar en marxa un servei d’assessorament especialitzat, mitjançant una línia telefònica gratuïta connectada a les principals xarxes socials i sistemes de missatgeria instantània, destinada a prestar atenció i orientació, i donar resposta immediata i protecció a les víctimes d’assetjament escolar.

 

Edicions locals