A favor de la iniciativa però en contra de l'enfocament

La campanya contra el Quart Cinturó recolza el nou Pla de Mobilitat del Vallès però rebutja "l'enfocament del contingut dels treballs licitats". Els impulsors d'aquesta campanya creuen que l'objectiu del nou Pla "no ha de ser en cap cas el de dibuixar possibles traçats de la ronda del Vallès, sinó dur a terme una anàlisi de les infraestructures de transport existents en aquest àmbit metropolità, consensuar amb el territori les actuacions necessàries i establir les prioritats d'actuació". La campanya també reclama que “el primer acte d’aquest procés de redacció sigui la convocatòria del comitè de seguiment i del comitè de participació ciutadana.

Edicions locals