Unanimitat per utilitzar els patis de les escoles fora de l’horari lectiu

Canviem Mollet presentava una moció al Ple de dilluns per demanar que els patis de les escoles restin oberts en aquells barris on no es disposi d’una pista per realitzar esport a l’aire lliure de manera gratuïta. La proposta era recolzada per unanimitat i el regidor d’Educació, Raul Broto, recordava que “no només es tracta d’obrir la porta de l’escola, sinó de crear figures de dinamitzadors, augmentar el servei de neteja i arreglar les reparacions que hi puguin haver”. D’altra banda, el Ple aprovava una moció per donar suport al treball dels docents i per  la qualitat de l'escola pública catalana.

Edicions locals