Cap molletà sense sostre

225 famílies de la ciutat es beneficien de les ajudes a fons perdut per pagar el lloguer del seu habitatge

L'Ajuntament de Mollet aposta fort en contra dels desnonaments i per permetre que les famílies més desfavorides de la ciutat puguin seguir tenint un sostre. Per mitjà d'aquestes polítiques, 225 famílies de Mollet ho tenen més fàcil per pagar el lloguer del seu habitatge. Són les que ja es beneficien, o es beneficiaran aviat, de les ajudes al lloguer a fons perdut que ha concedit l'Ajuntament.

Enguany, l' Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Mollet ha tramitat un total de 270 peticions d'ajut al lloguer de les quals se'n beneficiaran 225, que són les que han complert els requisits. Algunes d'aquestes famílies ja han començat a rebre l'ajut i la resta estan en procés de rebre la notificació d'atorgament d'aquesta subvenció.

Aquest ajut és a fons perdut i té la finalitat de facilitar l'accés i la permanència en un habitatge d'aquelles famílies amb ingressos baixos per tal que puguin fer front al pagament del lloguer.

Es tracta de famílies a qui el cost de l'habitatge pot situar-les en risc d'exclusió social residencial.

Al marge d'aquests ajuts les regidories d'Habitatge i Serveis Socials disposen de diversos mecanismes que també tenen com a objectiu garantir un habitatge digne als ciutadans de Mollet.

L'Oficina Local d'Habitatge, per exemple, va atendre més de 5.000 persones durant l'any 2015, i aquest any, durant el primer semestre, el nombre d'atencions ja ha arriba fins a les 4.500.

També des de l'àmbit de Serveis Socials s'han tramitat informes als jutjats que han permès paralitzar 16 desnonaments l'any 2015 i 20 en el que portem del 2016.

Finalment, el servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) ha rebut més de 300 consultes des de la seva creació, a finals del 2014.

Edicions locals