El cotxe es confirma com el principal contaminant de l’aire de Mollet

La ciutat disposa ja d'un Pla d'acció que inclou 40 mesures destinades a reduir la intensitat del trànsit i les emissions dels vehicles

Dotze municipis, entre els quals s'inclou Mollet del Vallès, disposen ja del Pla d'acció per millorar la qualitat de l'aire, que es va presentar la setmana passada a Granollers, durant una jornada sobre polítiques per reduir la contaminació atmosfèrica, i a la qual van assistir representants de 16 municipis de la comarca i destacats professors i tècnics en la matèria. Es constata que el cotxe és el principal element contaminant a Mollet i per aquest motiu es proposen fins a 40 mesures destinades a reduir i minimitzar les emissions dels vehicles
Tot i no ser d'obligada redacció, una dotzena de municipis de la comarca, preocupats per la problemàtica ambiental derivada de la contaminació atmosfèrica, van demanar al Consell Comarcal l'any 2014, la redacció d'un Pla de millora de la qualitat de l'aire. Tant el Pla com la taula intermunicipal que s'ha creat a partir d'aquesta demanda estan obertes a noves incorporacions d'altres poblacions.


La Diputació de Barcelona, a proposta d'aquests dotze municipis del Vallès Oriental, ha fet el treball tècnic d'aquest Pla, en coordinació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. No obstant aquestes propostes es poden aplicar a tots els municipis que conformen la Zona de Qualitat de l'Aire 2 Vallès -Baix Llobregat.


El Pla consta d'una diagnosi i un ampli ventall actuacions per tal que cada municipi desenvolupi les que cregui convenients i ajudar així a restablir la qualitat de l'aire referent als contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió a l'atmosfera inferiors a 10 micres (PM10). Es tracta d'accions aplicables a termini i no en un moment concret.


40 de les mesures que preveu el Pla van destinades a reduir la intensitat de trànsit i les emissions dels vehicles: 17 a fomentar l'ús racional del vehicle privat i reduir les seves emissions; 12 a potenciar, incentivar i impulsar el transport públic urbà i interurbà i reduir les seves emissions; 7 a afavorir el traspàs cap a modes de transports no motoritzats (anar a peu i bicicleta) i 4 a reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies. Al marge de les derivades dels motors cal destacar que n'hi ha 5 per reduir les emissions dels serveis municipals; 9 a reduir les emissions industrials, d'obra i altres fonts fixes; 6 a fomentar la divulgació, sensibilització i participació ciutadana i 7 a fer seguiment de la qualitat de l'aire i de la reducció de les emissions en episodis de contaminació.

Al Pla també es vol contrastar científicament la hipòtesi del fet que tots els municipis objecte d'estudi al Vallès Oriental estan afectats per la mateixa massa d'aire subjecta a condicions d'estancament i acumulació de contaminants, sobretot en els mesos d'hivern; reforçar la coordinació dels municipis a través d'una taula intermunicipal de la qual n'ha sorgit una comissió permanent, política i tècnica integrada per 5 municipis, el Consell Comarcal, la Diputació i la Generalitat que treballarà per fer el seguiment del pla, i, entre d'altres, elaborar un protocol d'actuació conjunta en cas que hi hagi algun episodi d'alta contaminació atmosfèrica (informació, reducció de velocitat, mesures en l'obra pública i en el manteniment de carrers, foment del transport públic...).; s'incrementarà la precisió de l'inventari d'emissions (domèstiques, industrials, trànsit...) i es farà un seguiment de les emissions de l'àmbit; es coordinaran campanyes de mesuraments en l'àmbit de treball dels municipis adherits a aquest Pla i es millorarà el sistema de vigilància, predicció i informació de la qualitat de l'aire.


D'altra banda, en la sessió de treball també es van presentar els resultats dels mesuraments fets l'estiu passat a Parets del Vallès, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, les Franqueses del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló, Mollet del Vallès i Granollers amb dosímetres instal·lats en el mobiliari urbà.

 

Edicions locals