Mollet perd població per quart any consecutiu

La població l'any 2016 baixava fins als 51.491 habitants

La població de Mollet del Vallès segueix decreixent per quart any consecutiu i se situa en 51.491 habitants l’any 2016, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El municipi va arribar l'any 2012 a una de les xifres més altes de població amb un total de 52.242 habitants, però des de llavors ha perdut prop d'un 2% de població en 4 anys. Si ens fixem en la variació interanual de població del període 2015-2016 la caiguda de població és del 0,31%.

 

 

Les dades de l'Idescat també mostren que l'any 2016 la ciutat estava formada per 25.993 dones, que representen un 50,48% del total de població. Mentre que els homes són 25.498, xifra que representa un 49,52%. Aquestes dades també ens permeten saber que la densitat de població se situa en 4.781 habitants per quilòmetre quadrat.

 

 

Pel que fa a les perspectives de futur quant a població, l'informe titulat "Projeccions de població 2013-2051" de l'Idescat preveu dues fases d'evolució de la població al conjunt de Catalunya. Fins a l'any 2025 es preveu una disminució de la població però una posterior recuperació parcial. També es preveu que disminueixin els moviments migratoris tant interns com externs i finalment contempla una població més envellida i una baixa taxa de natalitat.

 

 

Per altra banda, en el període 2026-2051 el creixement de població dependrà majoritàriament de com actuï el saldo migratori, ja que el saldo natural serà negatiu. També es contempla una població molt envellida i molt poca població infantil i juvenil. De fet, el percentatge de gent de més de 65 anys podria arribar a representar el 30% de la població. Tot i que aquestes dades es calculen sobre la base del total de població de Catalunya també marquen el futur a escala municipal.

 

 

 

 

 

Gràfic d'elaboració pròpia amb dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Si no podeu visualitzar correctament el gràfic, també es troba disponible al següent enllaç: https://infogr.am/722a26f2-a7c0-4500-a050-551a688782b2

Edicions locals