Oberta la nova convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer a Parets

Els beneficiaris tindran un descompte de fins a 200 euros mensuals

Ja s’ha obert la convocatòria per presentar les sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer corresponents a l’any 2017. L'ajut consisteix en el pagament del 40% del lloguer amb un límit màxim de 200 € mensuals (2.400 € anuals) per habitatge. El termini per presentar la documentació finalitza el pròxim 19 de juny de 2017. Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars de contractes d'arrendament d'habitatge destinat a residència habitual i permanent, ubicats a Catalunya.

Els requisits necessàris per acollir-se als ajuts son

- Tenir residència legal a Catalunya.
- Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent, ocupant-lo durant el període subvencionable, i estar empadronats al mateix.
- L'import de la renda mensual de l'habitatge no serà superior a 600 €.
- Que la unitat de convivència tingui ingressos suficients per poder pagar el lloguer, i que no superin el 2,8 IRSC. Els ingressos que es tindran en compte són la suma de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, corresponents a les declaracions de l'últim període impositiu, és a dir, de l'any 2015.
- Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
- Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.

El lliurament de sol·licituds es pot fer a l’Oficina Atenció al Ciutadà de Parets del Vallès, de dilluns a divendres 9 a 14 h, i els dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 h.

Edicions locals