Acord de condicions per al personal funcionari de l’Ajuntament de Mollet per al període 2017 - 2020

El document ha estat acordat amb la UGT, CCOO i PLUS i ratificat en referèndum pel conjunt de treballadors

Aquesta setmana s’ha signat l’acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Mollet del Vallès entre el mateix consistori i les tres forces sindicals que representen als treballadors. L’acord ha estat possible gràcies a la voluntat de consens de totes les parts implicades en el procés de negociació, el que el converteix en històric. 

De fet, el document, ha estat acordat amb la UGT, CCOO i PLUS i ratificat en referèndum pel conjunt de treballadors.

En línies generals, el text, recull les modificacions normatives que hi ha hagut en matèria de funció pública des de l’aprovació de l’anterior acord, s’han incorporat noves regulacions pel que fa a les condicions de prestació de serveis per fer front a les necessitats de la ciutat i s’han incrementat els recursos destinats a formació del personal.

Tot plegat, respectant els límits pressupostaris actuals i la normativa vigent.

A partir d’aquí, el text es posarà a aprovació en el Ple d’aquest mes de juliol perquè pugui entrar en vigor.

Edicions locals