CASSA i l'Ajuntament de Parets presenten un nou servei de notificacions per web i SMS d'avaries

Els paretans ja poden donar-se d'alta per rebre la informació actualitzada de l'estat de l'aigua a la seva zona

L'Ajuntament de Parets del Vallès i CASSA han presentat el programa 'SIGEA', que integra quatre mòduls bàsics i que permet als tècnics i operaris de CASSA conèixer en temps real tot tipus d'informació i incidències en la xarxa de distribució, obre també la companyia a la ciutadania, oferint informació d'utilitat en l'entorn digital, així com la possibilitat que els usuaris informin d'incidències mitjançant el web. La informació arribarà directament als tècnics del servei, que procediran a reparar la possible avaria el més ràpid possible.


Al portal www.cassa.es/municipi/parets, el client podrà veure les interrupcions actuals en el servei, o bé les obres previstes de millora de la xarxa. El nou sistema intel·ligent de gestió del servei d'aigües de Parets del Vallès permetrà, a més, enviar notificacions als clients a través d'SMS. Es tracta d'avisos no comercials, és a dir, CASSA no enviarà cap informació tret de les avaries a la xarxa d'aigua que afectin el domicili del client. L'SMS inclourà la previsió de restabliment del servei.

Tots els veïns i veïnes de Parets que hagin informat prèviament a CASSA del seu número de telèfon mòbil rebran un primer SMS informant de l'alta gratuïta en aquest nou servei i amb la possibilitat de donar-se de baixa voluntàriament. A partir d'aquest dilluns 18, tots els clients podran donar-se d'alta gratuïtament omplint un senzill formulari que es trobarà a la mateixa pàgina web. Fins al moment, la companyia ha recopilat i introduït les dades de 1.500 paretans i paretanes que ja poden fer-ne ús del programa. En total, es podran beneficiar d'aquest servei 8.500 usuaris.

Edicions locals