Les matemàtiques pel segle XXI arriben als Col·legis Nous

L’escola avança  per aconseguir que les matemàtiques siguin una eina d’utilitat pels seus alumnes i no una tortura

Quina és l’última vegada que heu vist alguna persona en un comerç, una seu bancaria, un restaurant o dins les pròpies llars fer les operacions aritmètiques amb paper i llapis? Quan ha estat la última vegada que heu hagut de realitzar una divisió o una multiplicació entre dues xifres més grans que cinc o sis dígits? Com és possible, que després de molts cursos fent operacions, els alumnes no tinguin clar perquè serveixen i en quin context s’han d’utilitzar unes o altres?Per què  els alumnes  espanyols estan situats en les últimes posicions dels països europeus dins les proves Pisa? Per què les matemàtiques és una de les àrees que crea més angoixes?

Aquestes son algunes de les preguntes que des de Col·legis Nous  s’han plantejat  s’han decidit renovar-se i  dur a terme un canvi radical a l’escola dins l’àrea matemàtica.

L’escola es recolza en el marc teòric de grans pedagogs de la història, com Piaget, Vigotsky,Brunner,  Baroody o Kamii, que ja fa molt de temps que reclamen un canvi de concepció de l’escola tradicional, de doctors especialitzats  amb neurociència aplicada a l’educació com Amanda Céspedes, de professors actuals com Fernàndez Bravo, Tony Martin entre d’altres, que actualment treballen les matemàtiques de manera que el raonament i el pensament matemàtic passen per davant  de la mecànica operacional.

“L’escola avança amb pas ferm per aconseguir que les matemàtiques siguin una eina d’utilitat pels nostres alumnes i no una eina de tortura”, expliquen

S’han adherit  al moviment OAOA (Otros algoritmos para las operaciones aritméticas), on “respectant les fases de l’aprenentatge i el ritme de cada alumne potenciarem les estratègies de càlcul mental, mitjançant tot tipus de material manipulatiu i de les calculadores”.

“Entenem que el nostre objectiu es aconseguir l’autonomia moral i intel·lectual dels nostres alumnes, i sobretot que siguin feliços dins del seu desenvolupament acadèmic. Per tant creiem essencial respectar la manera d’aprendre i pensar dels nostres nens i nenes, adaptant-nos a través de metodologies constructivistes a aquesta realitat”, ens comenten.

Pero no es queden aquí i pensen que la revisió del model d’ensenyança matemàtica és “necessària i imprescindible” a nivell de tot Espanya on el desencís i el fracàs escolar està molt per sobre del desitjat.

Els Col·legis Nous i altres escoles del país ja han fet el pas, ara  els cal que els pares i la societat en general reclami pels seus fills un canvi real del model educatiu que prepari pel segle XXI  “i sobretot que permeti als infants ser feliços a l’hora que aprenen”.

Edicions locals