Els alumnes de l'escola Montserrat de Parets aprenen a emprendre amb la creació d'una cooperativa

Hauran de fer tots els tràmits per posar en marxa l'empresa, tal com proposa un projecte de la Diputació de Barcelona

Els alumnes hauran de decidir quin tipus d'empresa crear, decidir l'aportació de capital que realitzarà cada alumne, elaborar els estatuts que regiran l'entitat; treballar en el màrqueting; sol·licitar la tramitació del CIF i decidir quin producte volen treballar. Per fer-ho, prèviament hauran de decidir els càrrecs de cada alumne a l'empresa. Caldrà crear un departament que s'encarregui de les compres, producció, disseny o direcció.

Els alumnes de 5è de primària de l'escola Nostra Senyora de Montserrat desenvoluparan el programa proposat per la Diputació de Barcelona CUEME (Cultura emprenedora a l'escola). Es tracta d'un programa educatiu que vol fomentar l'esperit emprenedor, per això se centra en la creació d'una cooperativa i la seva gestió, amb el suport dels professors i tutors del centre, de l'Ajuntament de Parets i d'empreses i establiments col·laboradors.

Els alumnes hauran de decidir, a més, on es destinaran els beneficis que obtingui la cooperativa. Tots els passos es faran de manera simulada per tal que els alumnes aprenguin a fer els tràmits d'emprenedoria de manera pràctica i amb situacions reals.

Edicions locals