Campanya del PSC de Parets en favor d'unes pensions dignes

El PSC de Parets ha iniciat una campanya de recollida de signatures per reclamar que es garanteixin unes pensions dignes. De forma paral·lela el Grup Municipal Socialista d'aquest municipi ha presentat una moció en el mateix sentit per ser discutida al ple municipal. En la moció es vol instar al Govern d'Espanya que torni al consens de 2011, i que derogui tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015.
També es vol que es garanteixi el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC. Actualment la llei estableix únicament una pujada del 0,25% per any.

La moció que el PSC vol sotmetre a votació també vol eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener de 2019 i proposa racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions. Entre aquestes despeses hi ha les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes...) i les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.

Edicions locals