L'Ajuntament de Parets insereix 1339 persones en el món laboral

És una xifra superior a la promesa de l'equip de govern per a aquesta legislatura

Els ajuts a la contractació han estat una de les polítiques que ha sumat a l'hora de treballar per la reducció de l'atur a Parets. L'alcalde de Parets, Sergi Mingote ho té molt clar per que els números que tenen sobre la taula parlen en aquest sentit. Al programa de Govern amb el qual van encetar el mandat tenien com a objectiu, al llarg dels quatre anys, inserir un total de 1.000 persones. Quan falta més d'un any per finalitzar aquest període, la previsió d'insercions s'ha superat amb escreix: en total han estat 1339 les persones beneficiades. Des de l'equip de Parets són optimistes i esperen poder finalitzar el mandat amb unes 2000 persones inserides al món laboral. Per fer-ho possible incrementen els esforços inversos per aquest 2018 - es dobla la partida que s'hi destina ara en relació al 2012- i es preveu que també creixi el pròxim 2019.

Des de 2012 s'ha destinat una mitjana de 806 € de subvenció per lloc de treball creat. Durant les tres darreres convocatòries s'han superat els 100 contractes subvencionats i des de l'Ajuntament s'espera assolir el mateix objectiu durant 2018, convocatòria que s'ha dotat amb 95.000 €. Les ajudes a les contractacions van començar l'any 2012 amb una partida de 40.000 €. El 2013 es va consolidar la iniciativa i l'equip de govern, veient els resultats, ha anat augmentant el pressupost a mesura que anava evolucionant i consolidant-se aquests ajuts fins a arribar a aquest any 2018 amb una partida per a ajudes en les contractacions de 95.000 €. Des del 2012 s'han destinat 415.000 € per aquests ajuts.

Els llocs de treball creats són sobretot en l'àmbit industrial i beneficien en bona part a dones. Un 66 de les persones inserides ho són.

El govern municipal, durant aquests anys de legislatura, ha posat els mitjans i els recursos econòmics necessaris per poder impulsar mesures ajustades a les necessitats de les persones i del mercat laboral. "Les polítiques actives d'ocupació han estat un eix estratègic en la política municipal de Parets, àmbit que hem reforçat econòmicament donat que no és suficient la dotació econòmica que es destina a Parets per part d'altres administracions supramunicipals per pal·liar els efectes de l'atur", apunta el regidor de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Turisme, Toni Fernández. Entre aquestes mesures cal destacar els ajuts a la contractació, que han resultat ser una mesura eficient d'inversió de recursos públics en la creació d'ocupació.

Edicions locals