L'Ajuntament de Parets ajuda a 102 famílies a estalviar 14.000 euros en els subministraments

Ha estat possible gràcies a la campanya d'assessorament 'Estalviem amb energia'

Ja es coneixen els resultats de la campanya ‘Estalviem amb energia’ que es va dur a terme a Parets entre els mesos de juny i desembre de 2017.  El servei 'Estalviem amb energia' es va posar en marxa el mes de juny i consistia a oferir assessorament en relació a les tarifes energètiques, el bo social, recomanacions i millores per al confort de l’habitatge, reducció del consum, o un servei d'intervenció a les llars en situació de greu ineficàcia energètica. Les persones que ho desitjaven podien assistir de dilluns a divendres en horari de matí i dimecres i dijous també en horari de tarda a l'equipament de Ca n'Oms per rebre assessorament sobre com estalviar en les seves factures.

 

Durant sis mesos es va atendre a 132 llars, que correspon a 413 persones. D’aquestes, un 15% ha estat d’atenció a famílies nombroses, un 11% a famílies monoparentals i un 28% a famílies de persones jubilades (un 8% amb pensió mínima). De les persones ateses, un 41% consultaven sobre un habitatge de lloguer, mentre que la resta, el 59%, eren sobre habitatges de propietat.  En general, els assessoraments fets durant aquest temps pels agents, han permès un estalvi aproximat de 14.307 €/any a 102 famílies del municipi. La majoria de l'estalvi s'ha dut a terme en el subministrament elèctric, ja que la major part de les consultes han estat referents al subministrament elèctric i els tràmits que s'han aconsellat han estat, entre d'altres, l'eliminació de serveis addicionals, la discriminació horària, la baixada de la potència o el tràmit del bo social.

 

Pel que fa al gas, la major part dels tràmits que s’han dut a terme han estat l’eliminació dels serveis addicionals, seguit del canvi a un mercat regulat per tal de garantir certa protecció social. Referent als rebuts de l’aigua, un 25% de les persones assessorades han fet tràmits majoritàriament del cànon social o d’ampliació de trams.

 

 

Edicions locals