L'IBI de Mollet pujarà per error administratiu un 5% aquest any malgrat l'Ajuntament volia congelar-lo

L'Ajuntament es compromet a compensar la pujada involuntària amb una rebaixa del 10% el 2019

Una errada en la tramitació d'aquest impost per part dels serveis tècnics municipals ha impossibilitat aplicar la reducció del 5% que es va aprovar pel ple per aquest any, que compensava l'increment derivat de l'actualització dels valors cadastrals aprovada pel govern de l'Estat a finals de 2017. El govern municipal ha pres la decisió de proposar al ple municipal una rebaixa del 10% per a 2019 per tal que els ciutadans de Mollet no vegin incrementat aquest impost.

Davant aquesta errada dels serveis tècnics municipals en la tramitació de la publicació de l'anunci de la modificació de l'ordenança fiscal que regula l'impost de bens immobles (IBI), els serveis tècnics municipals han intentat trobar una solució però finalment no ha estat possible atès que l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que és l'organisme que gestiona i cobra l'impost de bens immobles, no ha autoritzat les alternatives que s'han plantejat.
És per això, que davant la impossibilitat jurídica de poder aplicar la reducció del 5% aprovada per al 2018, el govern de la ciutat plantejarà al Ple la modificació provisional de l'ordenança fiscal que regula l'impost i aprovar una rebaixa del tipus de gravamen d'un 10% fent el retorn de l'impost previst l'any 2019.

D'altra banda, l''equip de govern també buscarà el màxim consens amb els grups municipals respecte a la destinació dels ingressos de l'IBI no previstos al pressupost municipal. En aquest sentit, el govern de la ciutat proposarà prioritzar els àmbits socials i de foment de l'ocupació. Finalment, l'equip de govern demana disculpes i lamenta aquest error involuntari dels serveis tècnics.

Edicions locals