L’Ajuntament de Mollet proposa adaptar les tarifes de l’escola bressol en funció de la capacitat econòmica de les famílies

L’Ajuntament de Mollet del Vallès portarà a aprovació en el proper Ple d’aquest mes d’abril la tarifació social de les escoles bressol per al curs 2018– 2019 que permetrà pagar en funció dels ingressos de cada família.  Aquesta nova política de preus comporta un canvi important i un pas endavant en l’aposta per l’aplicació de criteris de renda en els preus públics per tal d’avançar en els criteris de justícia social. 

Amb aquest propòsit, i amb l’objectiu de fer una tarifació més equitativa en funció dels ingressos familiars, hi haurà diferents preus en funció, tant de la renda, com dels membres que composen la unitat familiar i, en cap cas, el preu màxim a pagar superarà el preu que s’està pagant actualment.

A l’hora de valorar la capacitat econòmica de les famílies, es prendrà com a referència els trams de renda de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que és el que es fa servir per fer el càlcul de les prestacions socials.  

Actualment a Mollet hi ha 240 places d’escola bressol i l’aportació de l’Ajuntament és de 620.000 euros. 

Aquesta iniciativa complementa el concepte de tarifació social que l’Ajuntament de Mollet del Vallès ja aplica des de fa temps en altres preus públics, per exemple, amb bonificacions que es destinen a aquelles persones i famílies que més ho necessiten racionalitzant i fen un bon us dels recursos públics.

 

Edicions locals