La Junta de Portaveus de Mollet aprova per unanimitat el manifest en defensa dels professionals dels Serveis Socials

La Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat el manifest en el que es defensa la professionalitat dels treballadors i treballadores dels serveis socials i es posa en valor el treball social. La iniciativa té el seu origen en l’agressió que el passat mes de novembre va patir una treballadora del Consorci de Benestar Social de Salt.

En aquest manifest es destaca la rellevància i es reconeix la feina que els treballadors i treballadores dels serveis socials fan per garantir el benestar del conjunt de la societat en un context de crisi econòmica en el qual el suport de l’administració esdevé l’única opció per a molts col·lectius que malauradament es troben en situació de pobresa o vulnerabilitat i, per tant, en risc d’exclusió social.

Un context social que ha provocat un augment notable de les tasques i les funcions que realitzen aquests professionals de l’administració local sense que hagin crescut en sintonia els recursos humans i econòmics que hauria de posar a disposició la Generalitat per fer front a aquesta situació.

Per tot plegat, l’Ajuntament de Mollet, manifesta el seu compromís per activar aquells mecanismes que garanteixin que ni els professionals dels serveis socials o d’altres serveis de l’Ajuntament d’atenció directa hagin de patir qualsevol tipus d’agressió o amenaces.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament està treballant en la implementació d’un protocol d’actuació davant possibles agressions a l’entorn laboral. 

 

 

Edicions locals