Acord entre Mollet i Martorelles per reparar la Il·luminació de la passera del riu Besòs

Els ajuntaments de Mollet i Martorelles, fruit d'un acord conveni signat recentment entre les dues administracions, han iniciat les operacions per reparar la il·luminació de la passera del riu Besòs. Una vegada finalitzi l'operació, l'Ajuntament de Mollet confia en què les persones que es desplacen per aquest punt entre Mollet i Martorelles puguin "tornar a passejar i travessar amb millor visibilitat". Diversos usuaris havien expressat la seva queixa per la mala il·luminació d'aquesta passera i de la inseguretat que això generava, especialment en hores nocturnes.


Recentment l'Ajuntament de Mollet i el de Martorelles van arribar a un acord pel qual l'Ajuntament de Mollet es farà càrrec del manteniment de l'enllumenat i el de Martorelles de la factura.


El Ple de l'Ajuntament de Martorelles, en sessió extraordinària, celebrat el passat 21 de desembre, va aprovar per unanimitat l'esborrany del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès pel manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic de la passera de vianants Mollet-Martorelles.


Fins ara, el manteniment el feia Martorelles, ja que el quadre elèctric de protecció i maniobra es troba ubicat en el seu terme municipal.
Tenint en compte que part de la instal·lació d'enllumenat públic es troba ubicada a Mollet, i per donar continuïtat a la reforma prevista de l'enllumenat del carrer Indústria de Mollet, l'acord planteja que l'Ajuntament de Mollet es faci càrrec del manteniment de la instal·lació i l'Ajuntament de Martorelles, de la factura energètica.

Edicions locals