I Jornada d'Atenció a les Persones en situació de Dependència a l’Hospital de Mollet

Prop de 150 especialistes dels àmbits de la salut i la dependència han participat avui a la I Jornada d'Atenció a les Persones en situació de Dependència, organitzada per La Unió i realitzada a l’Auditori de l’Hospital de Mollet, amb l'objectiu d'oferir un espai de reflexió i de debat sobre els reptes del segle XXI derivats del model d'atenció centrada en la persona (ACP), que aporta un enfocament totalment diferent d'altres models clàssics i que la seva definició sembla fàcil i invariable, però a la pràctica presenta múltiples interpretacions segons les persones i els contextos.

La directora general de La Unió, Roser Fernández; el secretari d’Afers Socials i Famílies del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, i el vocal-president del Consell de Sector d’Atenció a la Dependència de La Unió, el Dr. Joan Solà, han inaugurat la jornada, que ha comptat amb una primera conferència a càrrec del Dr. Ramon Maria Nogués, catedràtic emèrit d’Antropologia Biològica de la Facultat de Ciències de la UAB, el qual ha fet una aproximació a diverses àrees del coneixement de l'esser humà per entendre què és el que li proporciona benestar o malestar.

Posteriorment, s’han desenvolupat dues taules de diàleg amb ponents experts i expertes en l’atenció centrada en la persona, abordant els reptes que planteja per al sistema, com impacta en l’assistència, i com es poden gestionar les expectatives de les persones, famílies i professionals.

Finalment, el director general de l’FSM, Jaume Duran, i la regidora de Salut, Serveis Socials i Gent Gran de Mollet, Ana Maria Díaz, han realitzat la clausura.

 

Edicions locals