ADIF modernitzarà les instal·lacions ferroviàries de l'Estació de Mollet-Santa Rosa

Adif ha licitat el contracte per a la modernització de les instal·lacions ferroviàries a l'estació de Mollet-Santa Rosa, situada a la línia Barcelona- Puigcerdà.

El pressupost de licitació per a l'execució de les obres ascendeix a 604.833,02 euros (IVA inclòs).

Mitjançant aquesta actuació, es renovaran els canvis d'agulla o desviaments per altres de nova tecnologia amb l'objectiu de millorar els paràmetres geomètrics de la via, dotant a aquestes instal·lacions de majors prestacions de durabilitat i solidesa.

A més, es pretenen augmentar les condicions de seguretat, fiabilitat, regularitat i confort de les circulacions ferroviàries, reduint les necessitats de manteniment i la probabilitat d'incidències relacionades amb el funcionament d'aquestes instal·lacions.

Les obres, amb un termini d'execució estimat de 6 mesos, contemplen la col·locació de dos nous desviaments a la capçalera costat Barcelona i dos més a la capçalera costat Ripoll, així com altres operacions de renovació de via.

A més, s'executaran treballs complementaris d'adequació d'instal·lacions de senyalització i seguretat i de la línia aèria de contacte i operacions per garantir els òptims paràmetres geomètrics de la via.

Edicions locals