Alumnes de 5è de primària de l'escola Ntra. Sra. de Montserrat, de Parets, constitueixen una nova cooperativa

Projecte CUEME (Cultura emprenedora a l'escola), un programa educatiu que fomenta l'esperit emprenedor i les competències bàsiques definides en el currículum d'educació primària.

Enguany, com a novetat, els alumnes han decidit impulsar només una cooperativa i no dues, una per classe, com s'havia fet durant els darrers anys. El programa Cultura Emprenedora a l'Escola (CuEmE) vincula els ajuntaments i les escoles per fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior d'educació primària, desenvolupant els valors, els hàbits i les capacitats de l'emprenedoria. CuEmE és un programa educatiu que vol fomentar l'esperit emprenedor i les competències bàsiques definides en el currículum d'educació primària. Durant el curs escolar, els participants crearan i gestionaran una cooperativa amb el suport dels professors i tutors, de l'Ajuntament de Parets i d'altres agents socials de la localitat com empreses i establiments comercials. Durant el procés, els alumnes han de crear una cooperativa, triar la forma jurídica que considerin més adequada, decidir l'aportació de capital que realitzarà cadascun d'ells, elaborar els estatuts que regiran la societat; posar-li nom; crear el logo de la seva empresa; tramitar el NIF de la societat; decidir quin producte volen produir; assignar els equips i tasques a desenvolupar per cada alumne en la cooperativa (direcció, comercials, disseny, producció, comunicació, recursos humans, compres, etc.) i, decidir a quina finalitat destinaran els beneficis de l'empresa i, finalment, procedir a la venda dels productes elaborats, en un mercat.

Aquest és un projecte curricular, el que vol dir que, durant el treball en la creació de la cooperativa, els alumnes de l'escola Ntra. Sra. de Montserrat de Parets del Vallès, es troben aprenent els conceptes del temari de les assignatures.

Edicions locals