L'Ajuntament de Parets regularà l'ús de patinets elèctrics

L'ordenança municipal aprovada el 2001, inclourà la regulació d'aquest Vehicle de Mobilitat Personal

En una reunió conjunta de les regidories de Mobilitat, Via Pública i Seguretat, feta aquesta setmana, s'ha acordat que l'Ajuntament actualitzarà l'ordenança de circulació de vehicles, aprovada el 2001 i, que inclourà la regulació dels patinets elèctrics, especificant quan està permesa la seva circulació i quina és la normativa sancionadora. La reunió va comptar amb la regidora de l'àrea competent, Montserrat Folguera, l'alcalde de Parets, Jordi Seguer, l'Inspector en Cap de la Policia Local, Joan Pérez i el sergent de la Policia Local, Jordi Galera i, personal de les àrees implicades.

Amb aquesta nova regulació es vol evitar patinets elèctrics circulant per les zones no permeses i sobrepassant la velocitat límit. L'actualització de l'ordenança tindrà en compte l'estat dels carrers i les dificultats que hi ha per tal que un patinet elèctric pugui circular per aquelles voreres amb dificultat d'accessibilitat, l'actual carril bici o l'anella esportiva. El govern preveu elaborar un esborrany que pugui ser sotmès a aprovació abans que arribi l'estiu.

Mentre no s'aprovi l'actualització de l'ordenança, la Policia Local de Parets aplica una disposició que la Direcció General de Trànsit va publicar el 2019 i que permet sancionar els conductors dels patinets elèctrics que cometin alguna infracció. De fet a Parets, cinc conductors d'aquests vehicles han estat sancionats per la Policia Local. Es preveu fer difusió de la nova ordenança de circulació de vehicles, que molt probablement coincideix amb la pròxima campanya de la 'Setmana de la Mobilitat', que té per objectiu, sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats; impulsar l'ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics; potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat o reflexionar sobre com afecta la nostra salut l'ús excessiu del transport motoritzat.

Edicions locals