Ja només queden 10 pacients amb Covid-19 a l'Hospital de Mollet

L'Hospital de Mollet segueix una fase de decreixement amb relació a la presència del Covid-19. Actualment hi ha a l’Hospital 10 persones en procés Covid, centralitzades en una única àrea d’hospitalització. La setmana passada eren 39 A banda d’aquesta excepció, la resta de l’Hospital està lliure de Covid. Les altes acumulades sumen quasi 500 persones i, amb relació a la setmana passada només hi ha hagut una defunció. L'acumulat de defuncions és 89. Així mateix, els professionals en situació d’aïllament representen ja menys de l’1% del total l’ocupació de l’UCI és del 30%.


“L’escalada del Covid-19 ha implicat canvis en l’organització, canvis estructurals, funcionals que van requerir un important esforç per part de tots. Està requerint un esforç similar tornar a un estat de nova normalitat, que s’ha d’anar introduint sempre mantenint una mirada responsable i prudent cap a l’evolució de la situació epidemiològica”, explica Jaume Duran, director general de l’FSM.


La Fundació explica que ara com ara, la principal acció és seguir augmentant la quantia de consultes externes que realitzem, siguin per telèfon o presencials, i el nombre de cirurgies i exploracions programades. Concretament, aquests dies s’han realitzat al voltant de 1.000 consultes externes diàries i 100 cirurgies setmanals. El reinici de l’activitat de l’àrea d’obstetrícia i concretament als parts es farà efectiu aviat, quan el nostre territori de referència entri a la Fase I.


El Covid-19 i el retorn a la nova normalitat està implicant reptes i alguns canvis de funcionament del centre com el nombre de persones que poden estar a una sala d’espera o els controls que es requereixen per accedir a l’hospital per tal d’assegurar que segueixi lliure de Covid-19. També augmentarà el nombre de consultes externes que es realitzaran de forma telemàtica sempre que la situació del pacient i el cas particular ho permetin. “Alguns d’aquests canvis pot ser que hagin vingut per quedar-se”, explica Jaume Duran que manifesta que, de moment, haurem d’aprendre a conviure amb Covid-19 i adaptar-nos a una nova manera de fer les coses.

Edicions locals