L’Hospital de Mollet estreny lligams amb els hospitals de Granollers, Vic, Sant Celoni i el Clínic de Barcelona

Avui s’ha celebrat en línia la IV Jornada d’Innovació de l’Aliança Estratègica d’Atenció Especialitzada C-17, inaugurada per l’alcalde de Mollet del Vallès Josep Monràs, i durant la qual s’ha entregat el premi Roche Farma.

Rita Casas, directora regional de Roche Farma, ha presentat el IV Premi Roche Farma al projecte d’innovació que contribuirà a assolir els reptes de l’aliança. El projecte mereixedor del premi, liderat per la Dra. Inma Mendez, ha estat “Implementació d’un sistema digital que permeti mantenir el diagnòstic anatomopatològic expert durant la pandèmia Covid-19 en tot l’entorn de la C-17”.

La jornada d’Innovació de la C-17 és una trobada anual per compartir els avenços i les propostes del model col·laboratiu que està desplegant l’aliança integrada per l’Hospital Universitari de Vic (Osona), l’Hospital General de Granollers, l’Hospital de Mollet, Hospital de Sant Celoni (Vallès Oriental) i l’Hospital Clínic (Barcelona).

Aquest any, la Dra. Cristina Iniesta, coordinadora de l’Aliança C17, ha remarcat els avenços del treball col·laboratiu en xarxa dels serveis de suport assistencial, com la interoperabilitat dels sistemes d’informació, el diagnòstic per la imatge, la farmàcia, el laboratori i l’anatomia patològica i els beneficis que aporten en els pacients i en els professionals.

La taula central ha estat moderada per la Dra. Sabina Molina, directora assistencial mèdica de l’Hospital de Mollet, i ha comptat amb un portaveu de cada àrea de suport C-17 representant els professionals referents de cada centre. A la mateixa s’ha destacat:
• la integració dels processos assistencials mitjançant la plataforma IS3.
• la creació de la plataforma web C-17, que en una primera fase compartirà informació, protocols i assaigs clínics oberts de farmàcia
• la consolidació del Centre de Diagnòstic per la Imatge (HCB) com a suport assistencial i tecnològic de referència en imatge de la xarxa
• l’activació de la coordinació entre els serveis d’anatomia patològica i el circuit per fer l’estudi de biomarcadors moleculars del càncer de pulmó pels pacients d’Osona i Vallès Oriental.

Per acabar, el director general de la Fundació Sanitària Mollet, el Dr. Jaume Duran ha destacat que “l’Aliança Estratègica C-17 és una xarxa complexa, amb molta plasticitat i una alta capacitat d’aprendre i innovar, una xarxa que té per objectiu posar el pacient com a protagonista del sistema”.

El 13 d’abril de 2015 es va subscriure el conveni marc de col·laboració entre l’Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Sanitària Mollet, la Fundació Asil Hospital de Granollers i la Fundació Hospital de Sant Celoni amb l’objecte d’establir una aliança estratègica en matèria de gestió assistencial de la salut, amb una població de referència aproximada d’un milió i mig de persones.

La xarxa s’orienta a la ciutadania i als professionals per oferir l’atenció més adequada en el servei més idoni. D’aquesta manera se sumen coneixement, recursos humans i tecnològics, cercant eficiències i aprofitant el potencial de treballar plegats.

Aquest conveni compta amb el suport institucional del Servei Català de la Salut, que en el seu Pla d’acció compta amb la línia 11, dedicada a alinear les organitzacions als objectius del sistema sanitari, amb el foment d’aliances estratègiques que assegurin una visió territorial de conjunt i l’escalabilitat en la prestació de serveis sanitaris.

Edicions locals