La Fundació Sanitària Mollet acreditada com a unitat docent de geriatria i de cirurgia general i digestiva

El Ministerio de Sanidad ha atorgat l’acreditació de les primeres especialitats mèdiques i d’infermeria de la Fundació Sanitària Mollet. Concretament ha acreditat la Unitat Docent de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu per a la formació d’un metge resident anual i la Unitat Docent multiprofessional de Geriatria amb una capacitat docent d’una plaça anual en l’especialitat de Geriatria i d’una plaça anual en l’especialitat d’Infermeria Geriàtrica.

El Departament de Salut ja ha proposat al Ministeri que les places ara acreditades formin part de les convocatòries MIR i IIR del proper 2021.

Aquesta nova acreditació suposa una fita destacable, llargament perseguida, que posa en valor la trajectòria docent i acadèmica de la Fundació Sanitària Mollet. El fet d’estar avalada per la Comissió de Docència de les especialitats respectives i comptar amb el informe favorable del Departament de Salut, és motiu de sentir orgull i alhora una gran responsabilitat en la formació dels futurs metges i infermeres especialistes. Ens il·lusiona i motiva fer-ho molt bé!”, explica el Dr. Joan Maria Ferrer, Director de Qualitat, Docència i Recerca.

Aquestes noves fites venen a sumar-se a la que la Fundació Sanitària Mollet va rebre l’any passat amb l’acreditació docent i el reconeixement com a dispositiu hospitalari associat per les especialitats de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària. El mes d’octubre d’enguany ja van incorporar-se els dos primers metges residents que estan seguin el seu itinerari formatiu en les diferents especialitats mèdiques.

Edicions locals