Solé Tura tindrà un carrer a Madrid

La iniciativa tirarà endavant en estar recolzada pels quatre grups municipals, segons va avançar en roda de premsa el portaveu socialista, Jaime Lissavetzky.

El Grup MunicipalSocialistaa l'Ajuntament deMadriddemanaràaquest dimartsen el Plelocal ladesignaciód'un carreren homenatge al polític i jurista molletàJordiSoléTura,un dels 'Pares'de la Constitucióespanyola.

Tal i com informa eleconomista.es, la iniciativatirarà endavant a l'estarrecolzadapels quatregrupsmunicipals,segons va avançaren rodade premsa elportaveu socialista,Jaime Lissavetzky.

SoléTurava néixerel 23 de maigde 1930 aMollet delVallès,a Barcelona.Es va llicenciar enDret per laUniversitat Central de Barcelona.Va serelegitel 1977diputatpel PSUC.Va serponentiportaveuen el debatconstitucional a laComissióencarregada de redactarla Carta Magnael 1978.

El 2007, el seu fill,AlbertSolé, va donara conèixer queSoléTurapatiaAlzheimer.El polítices va acomiadarambun documentalsobre la malaltia queellmateix va dirigir: 'Bucarest.La memòriaperduda'.

SoléTura haestatdistingitambla Gran Creud'Isabella Catòlica,la Gran Creude Carles IIIila Gran Creude l'Ordre delMèrit Civil.També comptaamb la Medallad'Honor de laUniversitatReiJoan Carles ila Medalla d'Or deBarcelona.

Edicions locals