S'obre el període de preinscripció escolar per al curs 2012-2013

L’imprès de sol·licitud de preinscripció es podrà descarregar des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha fet públiques les dates de preinscripció escolar per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i secundària obligatòria. La preinscripció per aquest curs 2012-2013 es farà del 19 al 30 de març de 2012.

L’imprès de sol·licitud de preinscripció es podrà descarregar des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament. També es pot recollir als centres educatius, en horari escolar, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (OAC), de 8:00 a 19:00 h on també s’informarà dels criteris i la documentació que cal adjuntar.

Només es pot omplir un full de preinscripció en el que caldrà que apareguin, per ordre de prioritat, tots els centres en els quals s’està interessat. En aquest sentit, cal destacar que Mollet del Vallès és zona única, raó per la qual es pot triar qualsevol centre de la ciutat.

Un cop emplenades, les sol·licituds hauran de presentar-se al centre educatiu triat com a primera opció o a l’OAC. Les sol·licituds de preinscripció hauran d’anar acompanyades de tota la documentació acreditativa i necessària per tenir en compte els criteris de baremació.

El proper 17 d’abril es faran públiques les llistes amb la puntuació i s’obrirà un període de reclamacions fins al 20 del mateix mes. El 25 d’abril es publicaran les llistes definitives i l’11 de maig es coneixeran les llistes d’alumnat admès. La matrícula es podrà fer del 25 al 29 de juny.

Per a més informació, les persones interessades es poden adreçar a:

• L’Institut Municipal d’Educació (IME) trucant al 93 492 06 53, de 10 a 14 h, o per correu electrònic a [email protected]

• Als centres educatius en horari escolar.

• A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (pl. Major, 1, de dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h, 93.571.95.00, www.molletvalles.cat).

• Al Departament d’Ensenyament.

Edicions locals