Ana Maria Diaz, membre de la Comissió Permanent de Benestar i Acció Social de la FMC

La comissió té com a objectiu proposar i analitzar temes específics en matèria social, a més de fer-ne el seguiment.

La primera reunió de la Comissió Permanent de Benestar i Acció Social de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) tindrà lloc el proper dijous 22 de març. La regidora de Serveis Socials, Ana María Díaz, representarà a la ciutat de Mollet del Vallès en aquesta comissió.

La Comissió Permanent de Benestar i Acció Social de la FMC té com a objectiu proposar i analitzar temes específics en matèria social, a més de fer-ne el seguiment i dinamització de les tasques de la Comissió i de la Comissió Tècnica.

Durant la reunió del proper dijous de la Comissió Permanent s’informarà de les negociacions que té la FMC amb el Departament de Benestar Social i Família sobre el Contracte Programa 2012-2015. El plantejament inicial que ha fet la Generalitat és mantenir el Contracte Programa per aquest any 2012 tot i que des de la FMC consideren que acceptar aquest manteniment per al 2012 ha d’estar necessàriament condicionat a l’acord en paral•lel dels criteris de millora per a l’horitzó 2015.

La Comissió de Benestar i Acció Social de la FMC centra la seva feina en les temàtiques següents:

•          El desplegament de la Llei de Serveis Socials
•          El desplegament de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència
•          La lluita contra la pobresa i per la inclusió social
•          El desplegament de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

Per la seva banda, la Comissió Tècnica és l’encarregada, entre d’altres funcions, de fer el seguiment de l’activitat del Departament de Benestar i Acció Social de la Generalitat i detectar i analitzar les necessitats de l’Administració local en matèria de serveis socials.

Edicions locals