El govern municipal proposa eximir de la plusvàlua si es perd l’habitatge

L'equip de govern ho proposarà en el proper ple del 26 de març.

L’equip de govern proposarà, a la sessió plenària del 26 de març, modificar una ordenança fiscal que permetrà l’exempció de l’impost de plusvàlues en cas de dació en pagament de la vivenda habitual.


El govern municipal, amb aquesta proposta, vol eximir de la plusvàlua a aquelles persones que perden el seu habitatge, ja sigui per dació en pagament o per execució hipotecària. Concretament, es tracta d’una exempció per aquells habitatges que tinguin un valor cadastral inferior a 200.000€. Aquesta modificació s’aplicarà amb efectes retroactius a data 1 de gener de 2011, en cas que sigui aprovada pel ple de l’Ajuntament de Mollet.

Així, l’impost de plusvàlua que el propietari d’un pis ha de pagar a l’Ajuntament quan hi ha un canvi en la propietat, no s’haurà de pagar en aquests casos com si es tractés d’una operació normal de compravenda d’un habitatge. 


Pots consultar l'ordre del dia sota aquestes línies en format PDF.

Edicions locals