El PSC sol·licita que Solé Tura doni nom a un carrer de Barcelona

El president del grup socialista, Jordi Martí, ho ha sol·licitat dilluns a l'alcalde Xavier Trias.

El presidentdel grup municipalsocialista,Jordi Martí,ha sol·licitatavui a l'alcalde de Barcelona,XavierTrias,que incorporiel nomde l'exministre molletà JordiSoléTuraa la llistade persones quemereixenun carrera la ciutat.

Martí harecordatque en el casdel políticcatalà, a quiagradavaanomenar-se "el fornerde Mollet",no cal esperarcinc anysdesprésde la seva mortperquè laciutatli va concedirla Medalla d'Orl'any 2003.

Aquesta proposta es fa tot just un mes després que l'Ajuntament de Madrid aprovès també que un carrer de la ciutat portarà el nom de l'il·lustre molletà. En aquell cas, també va ser a proposta del grup socialista del consistori madrileny.

Edicions locals