L’Hospital de Mollet participa en el projecte [email protected]

És un dels quatre hospitals europeus d'un projecte que té l’objectiu d’integrar les darreres solucions TIC per tal d'obtenir uns estalvis significatius en els edificis hospitalaris existents.

L’Hospital de Mollet és un dels 4 hospitals europeus que participen en el projecte [email protected] amb l’objectiu d’integrar les darreres solucions TIC per tal d'obtenir uns estalvis significatius en els edificis hospitalaris existents. A aquest efecte, s’analitzaran múltiples sistemes dels edificis que permetin establir-los com a models per desenvolupar i implementar algorismes per a l'optimització del consum. L’Hospital de Mollet ha presentat el sistema geotèrmic i el bloc quirúrgic com a models de treball per a l’optimització del consum.

Des del passat 1 de març, 4 hospitals a Europa han començat a estalviar energia amb [email protected], un projecte europeu de tres anys cofinançat pel programa ICT Policy Support Programme com a part del programa Competitiveness and innovation framework Programme (CIP). Durant el projecte, un nou sistema intel•ligent monitoritzarà l’ús energètic dels hospitals 24 hores al dia per optimizar-lo. Els hospitals consumeixen molta més energia que els edificis convencionals (particularment en climatització), pel que les mesures d’estalvi als hospitals són especialment importants.


Sistemes de climatització auto-regulats

Optimitzar els ajustaments dels sistemes de climatització no és una tasca fàcil per al personal tècnic d’un hospital. El sistema de gestió [email protected] utilitza automàticament mesuraments energètics en temps real per alimentar un sistema integral de control de tots els elements que influeixen en l’ambient interior i requeriments energètics. Els usuaris i gestors de l’edifici podran ajustar nivells d’il•luminació, temperatura i ventilació. Soluciones innovadores basades en ICT s’utilitzaran també per optimitzar altres usos energètics importants als hospitals, como són la il·luminació, centres de processament de dades (CPDs) i blocs quirúrgics.

L’objectiu del projecte és aconseguir una versió del sistema [email protected] amb la suficient polivalència per poder ser aplicat en qualsevol hospital de la Unió Europea. El resultat esperat es traduiria en un estalvi energètic substancial als hospitals, amb els seus beneficis derivats de l’estalvi econòmic, dels recursos energètics, i amb menys emissions de CO2.

Edicions locals