AMPA i professorat de l'Abelló continuen dient no a les retallades

Una trentena de persones han protestat avui amb una cassolada itinerant per la ciutat.


Des del mes de març que els pares i mares de l'Escola Joan Abelló s'han unit per fer accions en contra del que consideren injust, les retalles per a l'educació dels seus fills.

En aquest marc de mobilitzacions encetat fa unes setmanes, AMPA i professors de l'escola han convocat dues cassolades més. La primera ha estat aquest divendres al matí quan prop d'una trentena de convocats han sortit de l'escola de Can Borrell per arribar prop de la una del migdia a l'Ajuntament de la ciutat on s'han manifestat.

La propera convocatòria és el divendres 27 d'abril i els manifestants seguiran el mateix recorregut que a la primera.

Sota aquestes línies pots llegir el manifest oficial d'aquestes mobilitzacions. 
MANIFEST DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’ESCOLA JOAN ABELLÓ DE MOLLET DEL VALLÈS EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT I EN CONTRA DE LES RETALLADES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN EDUCACIÓ


L’educació és un dret universal i un bé públic al qual tota la ciutadania té dret a accedir i l’administració té el deure de garantir-ho en condicions de qualitat i d’igualtat. L’educació, a més de ser una necessitat per al progrés social, és la condició per a fer possible una societat cohesionada i justa.

En els moments actuals de greu crisi econòmica i d’atur, les polítiques que vagin en detriment de tots els serveis públics provoquen que el pes de la crisi recaigui sobre les esquenes dels sectors més desafavorits. Creiem que els serveis públics han de ser la garantia per mantenir la dignitat i contribuir a la igualtat d’oportunitats en la vida de totes les persones


En aquest context pensem que l’atenció al centre, a l’aula, i, el que és més important, a l’alumnat, ha de ser prioritària en la inversió pública. En un moment en què el concepte d’educació està instaurat com a imprescindible, cal fer efectiu el dret a la igualtat d’oportunitats a l’ensenyament.

L’educació és la millor eina que tenim per superar l’actual situació de crisi econòmica i social. I l’educació pública l’única que pot garantir la cohesió social, els valors de solidaritat o la no discriminació per raó de nivell social, sexe, llengua, creença o cultura.

Els darrers anys i actualment, el Departament d’Ensenyament ha realitzat i està realitzant retallades que afecten de manera negativa la qualitat d’atenció a l’alumnat, els centres públics, els professionals i els serveis educatius i tota la comunitat. I, el que és més important, incideix en la qualitat de l’educació pública, sobretot perquè:

-    S’han reduït professionals a les plantilles dels centres docents i suprimit serveis educatius,  malgrat que el nombre d’alumnes escolaritzats creix. 

-    Es retallen les dotacions pressupostàries dels centre i s’afegeixen a les anteriors. Aquestes retallades comprometen el funcionament normal dels centres.

-    Es destinen menys recursos econòmics i materials, menys mestres, així com la no cobertura d’algunes baixes, donant com a resultat més massificació d’alumnes a les aules i una pitjor qualitat en l’atenció i l’aprenentatge.

En conseqüència, la comunitat educativa de l’escola Joan Abelló, volem fer latent que l’aplicació d’aquestes mesures, d’una banda incrementa el malestar de la comunitat educativa de Catalunya, i d’altra empitjora notablement la qualitat de l’ensenyament als nostres centres.
En aquest sentit manifestem amb rotunditat que ens oposem amb fermesa i frontalment a les mesures que està aplicant el Departament d’Ensenyament.

Per tal demanem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que:

-    Restitueixi als centres les quantitats econòmiques retallades, i un pla de recuperació d’allò perdut en els últims anys.

-    Recuperi i ampliï les plantilles dels centres i dels serveis educatius que han estat darrerament reduïdes, per tal de poder donar l’atenció necessària a tot l’alumnat.

-    Torni a instaurar els nomenaments els dilluns ja que afecta directament a l’atenció a l’alumnat i impossibilita un correcte funcionament a l’hora de cobrir baixes.

-    Prengui decisions per al desenvolupament d’un seguit d’accions i mesures encaminades a consolidar l’educació pública de qualitat com un dret de tota la ciutadania.

-    Que el Govern de la Generalitat rectifiqui les actuals polítiques de retallades de la inversió educativa i, segons estableixen les nostres lleis, preservin l’educació com un servei públic imprescindible per assegurar una societat més justa, solidària i equitativa.

-    Que el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mollet del Vallès treballin per garantint les plantilles docents, així com els recursos materials i econòmics necessàries per a l’atenció a la diversitat de l'actual alumnat, prenent com a criteri base les necessitats reals dels centres i no la retallada de la inversió pública educativa.

La Comunitat Educativa de l'Escola Joan Abelló volem manifestar que la nostra única intenció és defensar el dret a l'Ensenyament Públic i diem amb rotunditat que continuarem amb diferents accions si l’atac que està patint l'Escola Pública per part de l'Administració de la Generalitat continua fent-la malbé.

A més, volem sumar-nos i donar ple recolzament a totes les entitats del món de l’educació i manifestar la nostra preocupació per la situació de l’educació pública davant les retallades de pressupostos que planteja el Govern de la Generalitat.


SIGNAT
LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’ESCOLA JOAN ABELLÓ DE MOLLET DEL VALLÈS

Edicions locals