Finalitzen els cursos de formació per a emprenedors del projecte Aprendre+Emprendre+Créixer

Ara, un cop finalitzada la formació, s’inicia un nou pla de treball per compartir coneixements entre els emprenedors que han participat en aquests cursos en forma de focus group.El passat divendres 13 d’abril va tenir lloc l’últim dels cursos organitzats per a emprenedors del projecte Aprendre+Emprendre+Créixer, que estan subvencionats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Ara, aquests emprenedors iniciaran la segona fase del projecte participant en focus groups de diferents temàtiques i, finalment, la tercera fase hauria de ser la constitució de la seva pròpia empresa.


Dins de la iniciativa col·lectiva, Aprendre+Emprendre+Créixer, de la que formen part l’empresa municipal de Formació i Ocupació (EMFO) de l’Ajuntament de Mollet, la Fundació Barberà Promoció i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, ja  s’han realitzat a EMFO els 17 dels 31  cursos programats per a emprenedors.

Han participat una seixantena d’emprenedors, amb una mitjana de 25 alumnes per curs i s’han tractat temàtiques molt diverses relacionades amb la creació d’empreses: els valors d’emprendre, l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), comunicació i màrqueting, deures tributaris, Seguretat Social, estructuració del pla financer, etc.

Ara, un cop finalitzada la formació, s’inicia un nou pla de treball per compartir coneixements entre els emprenedors que han participat en aquests cursos en forma de focus group. S’han organitzat 4 focus group, cadascun liderat per un expert en la matèria. En aquestes sessions podran tractar, amb més profunditat i col•lectivament, les temàtiques següents: definició estratègica, finances per autònoms, noves tecnologies (TIC) i control de gestió del negoci.

El programa d’assessorament i formació vol incentivar els seus participants a superar totes les etapes per tal d’assolir els coneixements i donar el suport necessari per a constituir una empresa viable i d’èxit. Aquestes etapes són tres: formació, focus groups i finalment la constitució de l’empresa.

S’atorguen punts a les diferents fases del projecte: cada sessió formativa són 10 punts, iniciar el pla d’empresa són 30 punts, participar en un focus group són 50 punts i la constitució de l’empresa uns altres 50. Aquell emprenedor o emprenedora que aconsegueixi 100 punts obtindrà un certificat per la consecució de tot el recorregut.

Edicions locals