Monràs participa al Tercer Parlament Metropolità

Una trobada amb entitats que té com a objectiu apropar la ciutadania als seus representants institucionals més immediats, els alcaldes i les alcaldesses.

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va participar divendres passat al Tercer Parlament Metropolità, una trobada amb entitats que té com a objectiu apropar la ciutadania als seus representants institucionals més immediats, els alcaldes i les alcaldesses.

Aquest parlament metropolità se celebra anualment. Enguany, s’ha organitzat a Rubí on ha participat un total de set alcaldes i alcaldesses de la corona metropolitana: Rubí, Viladecans, Mollet del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès i Molins de Rei. Josep Monràs ha respost preguntes formulades per les entitats socials Avismón, Fundació Catalana de l’Esplai, Fedaia, Insercoop, Catalunya Camina i Pimec.

Gent gran i persones amb risc d’exclusió social

El col·lectiu de gent gran, Avismón, va preguntar a l’alcalde de Mollet sobre què poden fer els ajuntaments per pal·liar les retallades i que, sobretot, afecten a la gent gran. Josep Monràs va explicat que l’Ajuntament de Mollet té un Servei d’Atenció Domiciliària d’ajut a la llar i a les persones del qual es beneficien 409 persones segons dades del primer trimestre de 2012. Mollet també compta amb el Servei de Teleassistència amb 682 usuaris i prestacions d’Atenció a la Dependència, amb 824 persones beneficiàries. En aquest sentit, l’Ajuntament també ofereix, d’una banda, serveis de bonificacions per als rebuts de l’aigua i les escombraries, accés al menjador amb tarifa social del Centre de Serveis El Lledoner i el programa de voluntariat Al Teu Costat.

D’altra banda, Josep Monràs va destacar el treball en xarxa que s’ha generat amb Càritas, Creu Roja i l’Església Evangèlica per atendre els col·lectius amb més risc d’exclusió social; i també va recordar el recentment creat Servei de Mediació de l’Habitatge que atén les persones que pateixen risc de desnonament per l’impagament d’hipoteques.

Fracàs escolar i manca d’oportunitats

A la interpel·lació de la fundació FEDAIA respecte l’educació a la infància i a l’adolescència, Josep Monràs va explicar que “l’Ajuntament de Mollet, l’any 2006, va crear el Pla Educatiu d’Entorn a través del qual s’ha actuat amb un pla municipal de lluita contra l’absentisme escolar, tallers de contacte amb el món laboral per a l’alumnat de 4t d’ESO, tallers d’estudi assistit fora de l’horari escolar i un programa extraescolar per a l’alumnat nouvingut”. L’alcalde de Mollet també va dir que “malgrat que la part més important del finançament d’aquest Pla es veu afectada per les retallades del govern català, l’Ajuntament vol continuar amb les actuacions que van encaminades a la igualtat d’oportunitats i a l’èxit escolar”.

En el marc d’aquest Tercer Parlament Metropolità, Josep Monràs va respondre a preguntes formulades per altres associacions com Insercoop, en relació a les persones que estan cobrant la Renda Mínima d’Inserció. L’alcalde de Mollet va dir que “hi ha 106 expedients del PIRMI pendents d’aprovació per part de la Generalitat, a la qual ja li ha requerit diverses vegades que els doni sortida”.

La Plataforma Catalunya Camina d’afectats per accidents de trànsit va voler conèixer la situació de Mollet respecte de la seguretat viària i l’eliminació de barreres arquitectòniques. Monràs va explicar que “amb el programa Mou-te, de passejades per la ciutat, l’Ajuntament fomenta la mobilitat a peu, amb itineraris que faciliten als escolars poder anar caminant a les escoles, amb seguretat”. També va fer esment “del treball fet amb l’associació ADIMO de discapacitats físics per detectar i solucionar problemes de mobilitat per a aquest sector de la població”.

A les preguntes de la Fundació Pimec, relacionades amb la situació dels empresaris i els autònoms en situació d’atur, Josep Monràs va explicar, d’una banda, que “l’empresa municipal EMFO dóna suport tècnic per al petit negoci, com proposar estratègies de diversificació, analitzar les masses patrimonials i les ràtios que se’n deriven, així com el compte de guanys i pèrdues o valorar les possibilitats de refinançament de l’empresa”.

D’altra banda, l’alcalde de Mollet va explicar que “EMFO ofereix formació per millorar les competències professionals i possibilitar la inserció laboral en diferents àmbits de producció, així com potenciar iniciatives de desenvolupament sostenible i responsable. En aquest sentit, el 2011, EMFO va assessorar 493 emprenedors, 107 dels quals van iniciar plans d’empresa que han esdevingut en 88 empreses creades, amb 117 llocs de treball generats”.

Edicions locals