L'Hospital acull una jornada sobre prevenció de riscos laborals

Els experts conclouen amb la necessitat d’apostar per llocs de treball segurs, verds i econòmicament sostenibles.


La seixantena  d’especialistes, procedents d’empreses, institucions i hospitals d’arreu de Catalunya, que dimecres s’ha reunit a l’Hospital de Mollet en el marc d’una Jornada del Dia mundial de Seguretat i Salut laboral, commemorat el dia 28 d’abril, han conclòs que actualment els llocs de treball han de proporcionar la confortabilitat i seguretat requerides segons la normativa, han de ser respectuosos amb el medi ambient i han de poder ser econòmicament sostenibles cercant la màxima eficiència amb els recursos de què disposen.

En aquest sentit, i en el context actual de crisi econòmica global, els especialistes aposten per sistemes de gestió normalitzats i integrats a cadascun dels departaments i/o de forma global per a tota l’empresa. Els sistemes de gestió permeten tenir ordenats els processos d’una empresa, detectar i tancar calaixos d’ineficiència, i assegurar i facilitar el compliment legal. “La posada en marxa i implantació d’aquests sistemes de gestió permetran l’assoliment dels reptes que l’entorn de crisi global ens planteja”, han assegurat.

La jornada s’ha desenvolupat en dues taules rodones. D’una banda, en el primer debat s’ha dissertat sobre si la implantació dels sistemes de gestió signifiquen un cost o eficiència per a les empreses mentre que en el segon debat s’ha abordat un tema d’actualitat com és la redacció, implantació i el compliment legal que impliquen els plans d’autoprotecció dels centres així com les novetats legals en aquest àmbit.

La jornada ha tingut lloc a l’Auditori de l’Hospital de Mollet, organitzada conjuntament amb La Unió Catalana d’Hospitals i ICESE Prevención, aprofitant la recent certificació de l’Hospital de Mollet en l’OHSAS 18001 en Seguretat i Salut laboral.

La inauguració de la jornada ha comptat amb la presència de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs; el director de Relacions Laborals, Corporatives i Institucionals de La Unió, Xavier Baró, i el director general de la Fundació Sanitària de Mollet, el Dr. Jaume Duran.

La cloenda ha anat a càrrec de la secretària general del departament de Salut, Roser Fernández; la directora del sector sanitari del Vallès oriental del Departament de Salut, Aurora Dueñas, i el president de la Fundació Sanitària de Mollet, Martí Fabré.

Edicions locals