Cinc anys de l'Antena Local de la Cambra de Comerç a Mollet

Més d’un miler d’empreses s’han beneficiat de 4.500 serveis efectuats per l’Antena i 1.200 treballadors de la zona han seguit cursos de formació.

L’Antena Local de la Cambra de Comerç de Barcelona compleix aquest mes cinc anys al servei de les empreses del Baix Vallès. En aquest temps, més de 1.000 empreses de la zona s’han posat en contacte amb l’Antena, han fet més de 2.000 consultes i s’han beneficiat de més de 4.500 serveis efectuats per l’Antena, en particular en matèria de tràmits de comerç exterior, certificació digital, formació, comerç interior i gestions amb l’OGE (Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat), entre d’altres.

S’han realitzat uns 75 cursos amb la participació de més de 1.200 treballadors d’empreses de la zona, empreses per les quals també s’ha dut a terme formació a mida. Paral·lelament, l’Antena Local de Mollet, seguint les directrius de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha organitzat durant aquests 5 anys unes 30 jornades informatives. També ha organitzat dues sessions de Networking, una a La Llagosta l’any 2009 i l’altre per la Fira de Mollet FIMO del 2010, amb la participació de 40 empreses en cada edició.

L’Observatori Econòmic Local

Una de les actuacions claus de l’Antena ha estat el desenvolupament de l’Observatori Econòmic Local com a diagnòstic dinàmic de la realitat i anàlisi de les necessitats i demandes del teixit productiu territorial.

L’Observatori de l’Antena de Mollet ha aconseguit seure en una mateixa taula de treball a representants del Consell Comarcal, dels Ajuntaments dels municipis de l’àrea d’influència de l’Antena, empresaris de la zona, gremis i agrupacions industrials. Dintre d’aquest marc, s’ha treballat sobre les necessitats en els polígons de les zones industrials de l’àrea d’influència de l’Antena Local de Mollet (Mollet, Parets, Montmeló, Montornès, Martorelles, St. Fost, La Llagosta i Sta. Ma de Martorelles).

Aquesta feina va desembocar el setembre de 2009 en la presentació de l’estudi Necessitats dels polígons industrials de l’Àmbit de l’Antena Mollet: manteniment i mobilitat. Amb aquest estudi, els municipis de la zona van poder tenir un referent per millorar els seus polígons. Les millores han estat fetes al Polígon Can Prat de Mollet i al Polígon de La Farinera, sobre l’enllumenat als polígons de Martorelles, així com en les millores de manteniment i senyalització als polígons de Parets.

El programa Antenes

Neix de la voluntat d’apropar i promoure l’accés igualitari de totes les pimes a la xarxa de serveis que donen les cambres de comerç. També cerca superar les barreres de la distància en la creació de les petites empreses i millorar el grau d’informació existent sobre les necessitats de les pimes, mitjançant una xarxa d’Observatoris Econòmics Locals.

La posada en marxa de l’Antena de Mollet s’articula mitjançant conveni entre la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Ajuntament de la ciutat i el Consejo Superior de Cámaras Españolas, amb el suport del Fondo Social Europeo. L’oferta de serveis de l’Antena Local està constituïda pels propis programes actius de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Edicions locals