Monràs defensa l’esport com a clau per la prevenció de l’obesitat infantil

L'alcalde de Mollet va assitir al XII Congrés Esport i Escola a Cuenca.


L’alcalde de Mollet del Vallès va participar aquest cap de setmana al XII Congrés Esport i Escola a Cuenca on va formar part de la taula rodona Hàbits de salut en l’edat escolar. La coordinació entre institucions i el compromís polític.

En la seva intervenció, Josep Monràs va parlar de la necessitat de polítiques esportives en l’àmbit escolar per a la creació d’estils de vida activa i saludable. L’alcalde de la ciutat va fer referència a les dades que estan apareixent actualment als mitjans de comunicació que posen de manifest el increment de casos d’obesitat a l’etapa infantil, i la incidència positiva de l’exercici físic en la seva prevenció. En aquest sentit, Josep Monràs va afirmar que “cal actuar ara per no tenir un problema demà” i va donar una dada molt significativa i és que per cada euro destinat a l’activitat física es produeix un estalvi de 50 euros en despesa sanitària.  

En el marc d’aquesta taula rodona, Josep Monràs va apuntar que l’objectiu principal dels responsables polítics és “proporcionar polítiques coordinades de prevenció i d’adquisició d’hàbits per a una vida saludable, a traves dels centres de salut primària que aconsellin hàbits d’exercici físic i d’alimentació correctes”. Per una altra banda, també va apel•lar als tres nivells administratius, estats, governs autonòmics i ajuntaments per “formular un pla integral amb les comunitats autònomes competents perquè a l’escola es produeixi una intervenció integral pel que fa als hàbits alimentaris i la pràctica esportiva, el que podria donar lloc al “certificat d’Escola Saludable”.

L’alcalde de Mollet va fer esment a la manca de competències de l’administració local en matèria de salut i educació, però, en canvi, “sí que en té en gestió d’oferta esportiva, en gestió d’equipaments destinats a la pràctica de l’activitat física i en campanyes de sensibilització de salut”. Per això, va fer una crida a que “la intervenció dels ajuntaments sempre hauria de fer-se amb l’indispensable suport de les diputacions”.

Finalment, Josep Monràs va mostrar el seu convenciment que “l’esport és una de les bases en les que es fonamenta una societat desenvolupada en el seu sentit del benestar i del progrés”.

Aquest XII Congrés Esport i Escola ha estat organitzat pel Consejo Superior de Deportes, la Diputació de Cuenca, la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha, i la Universitat de Castilla-La Mancha.

Edicions locals