Mollet aprova la primera moció per no eximir de l'IBI a l'església

El govern municipal proposa que es demani al govern de l’Estat la revisió i modificació de la Llei de Mecenatge i de la Llei d’Hisendes Locals.

El ple municipal va aprovar dimarts un acord per reclamar el pagament de l’impost de béns immobles (IBI) pels immobles de titularitat de confessions religioses que tinguin activitat econòmica i generin beneficis per als seus propietaris.

Es tracta d’una moció en la qual es posa de manifest la crisi econòmica que ha suposat l’aplicació de mesures molt dures que posen en perill l’estat del benestar i que han recaigut de ple en els sectors socials més vulnerables. En aquest sentit, es recorda l’augment d’impostos, i en especial de l’IBI que afecten la majoria de ciutadans assalariats i pensionistes.

Per aquesta raó, es demana un gest solidari d’aquelles entitats exemptes del pagament d’aquest impost com és el cas de l’Església Catòlica i d’altres confessions religioses. Concretament, el govern municipal proposarà al ple que es demani al govern de l’Estat la revisió i modificació de la Llei de Mecenatge i de la Llei d’Hisendes Locals per tal que els ajuntaments puguin cobrar l’IBI pels immobles que tinguin activitat econòmica i generin beneficis als seus propietaris.

Edicions locals