TRIA FORMACIÓ, més de deu anys d’experiència en la formació

C/ Indústria, 47, baixos (Granollers) Tel/ 93 860 45 61 - www.triaformacio.cat

TRIA Formació fa dos anys que es va instal•lar a Granollers, al carrer Indústria, 47. El seu equip
però, format per una dotzena de professionals, compta amb més de deu anys d’experiència en
el sector de la formació.

TRIA és un centre de formació on es prepara a persones per a cicles formatius (grau mitjà i superior), per seguretat privada, per oposicions (policia,bombers, administratiu...) i altres cursos com el de tanatopràxia-tanatoestètica. TRIA ofereix diferents cursos, preus i horaris i també tres sistemes de formació diferents: presencial, semipresencial i a distància.

Cal destacar que bona part dels cursos compten amb un calendari de pràctiques en els llocs de
treball de les empreses amb que col·labora TRIA FORMACIÓ.

Edicions locals