Mollet té una taxa de fets penals de 10 punts per sota de la catalana

La Junta Local de Seguretat confirma el manteniment dels bons indicadors de seguretat ciutadana a Mollet.

Dimarts al matí es va reunir la Junta Local de Seguretat de Mollet, presidida per l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs i que va comptar amb la participació de la delegació territorial del Govern de la Generalitat, el regidor de Seguretat, Josep Garzón, el cap de la Policia Municipal, Jaume González i el cap de l’ABP de Mollet dels Mossos d’Esquadra, Francesc Moragas.

De l’anàlisi que es va fer a la Junta Local de Seguretat Local sobre l’evolució del darrer any, cal destacar que, Mollet presenta una taxa de fets penals per cada mil habitants de 10 punts per sota de la taxa del conjunt del territori català. Si ens centrem en la tipologia de fets delictius s’ha produït un augment de les faltes per petits furts a les grans superfícies comercials de la ciutat, tot i que, per una altra banda, el nombre global de delictes ha disminuït i la resolució policial de les infraccions penals, delictes i faltes, ha augmentat.

Del repàs d’aquestes dades es confirma el descens dels robatoris amb força a establiments comercials i també els incidents de trànsit, tot i que s’ha produït un increment dels delictes relacionats amb la conducció sota els efectes de l’alcohol. Una altra indicador analitzat a la Junta Local de Seguretat ha estat l’augment que s’havia donat als últims anys de robatoris per estrebades violentes i que durant aquest darrer període s’ha estabilitzat.

Durant la reunió també es va constatar l’increment de la vigilància a les zones de càrrega i descàrrega, les zones reservades a persones amb mobilitat reduïda, els passos de vianants i els vehicles a sobre de la vorera, fet que ha aconseguit una important millora de la mobilitat a la ciutat de Mollet. Per una altra banda, també han augmentat el nombre d’inspeccions a bars per molèsties causades als veïns i per incompliment d’horaris.

Finalment, a la Junta Local de Seguretat va valorar positivament l’increment dels dispositius conjunts de la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra per tal de millorar les tasques de prevenció i sensibilització, en seguretat ciutadana. Pel que fa a la campanya d’educació viària, cal destacar que durant aquest últim any han participat 1.400 nens d’educació primària i quasi 1.000 d’ensenyament secundari.

Coordinació interpolicial del Baix Vallès


La Policia Municipal de Mollet ha portat a terme una iniciativa dotada de mitjans tecnològics amb cost zero per l’administració que potenciarà la coordinació i la interrelació entre les diferents forces policials del Baix Vallès. L’objectiu d’aquesta xarxa interpolicial és garantir un dels pilars de l’estat del benestar: la seguretat ciutadana. El passat mes de maig es va iniciar la prova pilot i ara al juny ja s’ha posat en funcionament.

Coordinada per la Policia Municipal de Mollet del Vallès, es tracta d’una xarxa d’integració policial que permet als cossos policials de diversos municipis de la comarca comunicar-se en temps real i realitzar gestions diverses com per exemple fer comunicats per emissora, practicar protocols d’actuació o demanar més informació sobre un fet en concret.

Edicions locals