EMFO, pionera del projecte Cultura Emprenedora a l’Escola

L’Escola Montseny serà el centre educatiu on el curs vinent es posarà en marxa aquest projecte.

Mollet del Vallès, juntament amb sis altres municipis de Barcelona, ha estat seleccionada per liderar el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola. L’Escola Montseny serà el centre educatiu on el curs vinent es posarà en marxa aquest projecte.

Amb la finalitat de treballar des dels ens locals i els centres educatius per al foment de la cultura emprenedora, la Diputació de Barcelona ha escollit l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de la seva empresa de formació ocupacional, EMFO, per portar a terme aquesta prova pilot.

Cultura Emprenedora a l’Escola s’ha creat amb la finalitat de transmetre i treballar valors, hàbits i capacitats necessàries per a l’emprenedoria com:
•        L’observació i l’exploració
•        La iniciativa i la creativitat
•        La responsabilitat
•        La presa de decisions
•        La flexibilitat i la perseverança
•        La cooperació i la solidaritat
•        El coneixement i el respecte de l’entorn
•        El treball col·laboratiu i en equip

Des de fa dos anys, EMFO ja està en contacte amb professorat de Mollet del Vallès per treballar aquests valors des de les aules, mitjançant tècnics que formen el professorat en la cultura de l’emprenedoria dins les aules. Els professors coneixen projectes i tècniques de treball amb la finalitat que siguin desenvolupades i aplicades per l’alumnat.

L’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, EMFO, dóna suport a tothom qui tingui una iniciativa per crear una empresa a Mollet, amb la redacció del projecte, la tramitació i la formació per gestionar l’empresa un cop creada, i la manera de donar-se a conèixer a través de les noves tecnologies.

Edicions locals