L’Hospital de Mollet, entre els cinc primers en ambulatorització

Les dades d’activitat pateixen un creixement del 30% respecte el 2010.


El director de l’Hospital de Mollet, Jaume Duran, i el director assistencial, Josep Maria Ibáñez van oferir dimarts una roda de premsa per donar compte de les dades 2011 del centre. En primer lloc, Duran va valorar el 2011 com un “any estable” ja que al 2010 tenia present el trasllat a l’actual Hospital i va afegir que “el 2012 reflectirà més la normal evolució de la institució”.

Pel que fa l’activitat de l’Hospital de Mollet durant aquest exercici, destaquen quatre grans eixos. El primer fa referència a les dades d’activitat que han patit un creixement global del 30%. Aquest ha estat un creixement en totes les línies de servei, especialment en hospital d’aguts, en cirurgia ambulatòria i hospital de dia (sense ingrés). També cal destacar la consolidació de la població referència per a Santa Perpètua i Palau que han suposat una increment del 40% de població referent.

Referent a les noves línies de servei, l’àrea de Nefrologia ha posat en marxa un nou sistema de tractament substitutiu amb hemodiàlisi: la hemodiafiltració online, un sistema menys agressiu que l’anterior. També s’ha engegat el 2011 una unitat d’Odontologia i Cirurgia Maxil·lofacial, fruit d’un partenariat públic-privat amb l’empresa Surgeons on Site. Un altre posada en marxa ha estat la de la Cirurgia Pediàtrica en aliança amb l’Hospital de Sabadell, els professionals del qual venen a operar a Mollet.

Entre aquestes novetats destaca també una unitat específica de tractament del dolor agut i crònic, la incorporació d’una nova tècnica per al tractament de la degeneració macular de la retina en l’àmbit de l’Oftalmologia i l’increment de 20 llits pel que fa el Sociosanitari.

El segon eix d’aquest balanç del 2011 és la millora de la qualitat clíníca. Pel que fa l’hospitalització, hi ha hagut un creixement quantitatiu en el nombre d’altes del 22.1% , un augment de la complexitat, el pes relatiu ha augmentat un 8.7%, i un augment dels ingressos mèdics del 1.2%.

L’estada mitjana bruta s’ha situat al voltant dels cinc dies amb una reducció acumulada del 10% i si ajustem l’estada mitjana a la complexitat i comparem el de Mollet amb hospitals del seu nivell, s’han estalviat gairebé 6.000 estades. També els ingressos provinents de les urgències respecte els ingressos totals han augmentat en un 5%.

Pel que fa la cirurgia sense ingrés, les altes del CSI han augmentat un 30% i la taxa de substitució, les intervencions que es fan sense ingrés respecte el total ambulatoritzades, s’ha situat en el 81.4% deixant l’Hospital de Mollet entre els cinc primers de Catalunya en ambulatorització.

El tercer eix d’aquest recull de dades mostra el manteniment de les llistes d’espera en els terminis de garantia. L’espera mitjana pels 14 procediments és de 3.7 mesos tenint en compte que la recomanació del Departament de Salut és de sis mesos. L’espera mitjana per a primera visita segueix per sota dels 50 dies i l’espera mitjana per proves complementàries es redueix a menys de 40 dies. Val a dir també que el nombre de pacients en espera anuals es triplica per l’increment poblacional i passen a ser ara 1.500.

Pel que fa les dades econòmiques, l’Hospital presenta un tancament equilibrat amb una millora de la rendibilitat del centre del 0.7 al 1.2 tenint en compte un increment del contracte amb un ajustament del 15% previst i un tancament equilibrat del pressupost que en aquest 2011 ha estat de 53 milions d’euros.

Edicions locals