El Casal demana un concurs per a la gestió de les activitats de restauració de Can Gomà

El Casal espera que es generi un intens debat ciutadà sobre els recursos inevitablement escassos que es destinen a les associacions i fundacions de Mollet.

El passat dimecres 4 de juliol, el Casal Cultural ha presentat una instància a l’Ajuntament de Mollet del Vallès tot sol·licitant la convocatòria d’un concurs per a la concessió demanial dels espais que actualment es dediquen a activitats de restauració a l’equipament de Can Gomà.

Segons el comunicat, l'organització d'El Casal constata poca voluntat manifesta de col·laboració i suport de l’Ajuntament amb l'entitat i per això vol evidenciar les possibles contradiccions en què incorre l’Ajuntament a l’hora de tractar amb les diverses entitats de la ciutat. El Casal entén que els espais en què es produeix una veritable explotació econòmica de restauració destinada al públic en general han de sotmetre’s a un règim de concessió que requereix un concurs entre totes les entitats del municipi.

El comunicat destaca que és de coneixement públic que les activitats de restauració ubicades a Can Gomà no són destinades exclusivament als socis i sòcies de les entitats vinculades que s’hi allotgen. "Per aquesta raó i sense cap mena d’animadversió vers les entitats implicades en aquests espais, no compartim el fet que aquests bars o restaurants s’hagin destinat tradicionalment a dues entitats sense donar la mateixa oportunitat a d’altres que també tenen dret al mateix tracte, la qual cosa és responsabilitat del nostre Consistori" explica.

El Casal espera que l’Ajuntament "estigui a l’alçada de les circumstàncies" i que al seu torn, es generi un intens debat ciutadà sobre els recursos inevitablement escassos que es destinen a les associacions i fundacions de Mollet i com s’han de repartir, amb total independència de la seva adscripció ideològica o de la relació que tingui amb l’Ajuntament.

El Casal ha enviat còpia de la petició a tots els Grups Municipals, així com també al Consell de Ciutat i a la Secretaria Municipal, de la mateixa manera que s’ha fet arribar un correu electrònic al Síndic Personer sobre aquesta qüestió.

Edicions locals