Protecció Cívil demana cura a la construcció per no empitjorar l'aire

Recomanacions relatives a qualitat de l'aire agreujada pels incendis.

En relació als elevats nivells de partícules es suspensió en l’aire causats pels greus incendis declarats a l’Alt Empordà, la Direcció General de Proteccio Civil (DGPC) ha enviat un llistat de recomanacions a 40 municipis de Catalunya, Mollet n'és un, per tal d’evitar  al màxim possible l’emissió de partícules que empitjorin aquesta situació. Caldrà evitar aquelles obres que no siguin necessàries i que es puguin programar en altres dates.
 
Es recomana tenir especial cura en l’execució de les obres de construcció, rehabilitació i demolició que es dugin a terme en qualsevol dels 40 municipis declarats com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric per partícules en suspensió. Caldrà aplicar les mesures de prevenció i correcció més estrictes possibles, tenint especial cura de:
 

  • Cobrir les façanes amb lones o dispositius similars, d’instal·lar tubs encapsulats i embolicar-los amb lones i efectuar la descàrrega de runes o materials pulverulents a contenidors tancats amb lones o dispositius d’eficàcia similar.
  • Minimitzar l’emissió de partícules en la càrrega i manipulació de material pulverulent.
    Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar la formació de possibles núvols de pols.
  • Adequar l’alçada dels apilaments perquè no superi l’alçada dels sistemes físics instal·lats.
  • Cobrir completament el material pulverulent que transporten els camions i controlar que l’alçada de la càrrega és inferior a l’alçada del contenidor del vehicle de transport.
  • Limitar i complir la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior del recinte de l’obra pública a 20 km/h.

 
Aquestes recomanacions entren en vigor des del dia d’avui i fins que els nivells de partícules en suspensió retornin als nivells habituals i s’han enviat a 40 municipis de Catalunya.

Edicions locals